Sanavalinnat synnyttäjän kanssa

Vaikka kielitieteitä olenkin opiskellut, olen keskittynyt lähinnä kielten didaktiikkaan eli siihen, kuinka kieliä opetetaan. Kieli kuitenkin kiinnostaa monella tasolla. Viimeisen vuoden aikana olen erityisen paljon kiinnittänyt huomiota siihen, miten kielellä...