SEKSUAALIKASVATUS JA KOULUTUS

SEKSUAALIKASVATUS

Seksuaalikasvatus kuuluu ihan kaikille ja jatkuu läpi elämän kohdusta kiikkustuoliin. Laadukas seksuaalikasvatus lisää hyvinvointia ja ehkäisee ennalta ongelmia.Teen seksuaalikasvastusta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa sekä erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Konsultoin ja tuen vanhempia yksilöllisesti heidän kasvatustyössään omien lastensa kanssa.

Luennoin vanhemmille seksuaalikasvatukseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Seksuaalikasvatustyössä minulle on tärkeintä kohdata kukin ryhmä ja yksilö heidän senhetkisten tarpeidensa ja kysymystensä kanssa, olla täysillä läsnä ja luoda turvallinen ilmapiiri jokaiselle osallistujalle.

Toimin pääkaupunkiseudulla ja tarvittaessa tulen kasvattamaan kauemmaksikin!

KOULUTUS

Koulutan ammattilaisia ja vapaaehtoisia mm. kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla.

Koulutuksissa haluan antaa konkreettisia työkaluja käsitellä seksuaalisuuden teemoja kohderyhmän omassa työssä ja varmistaa, että osallistujat asiakkaidensa pariin palatessaan ymmärtävät moninaisuuden äänellä puhumisen tärkeyden.

Toimin pääkaupunkiseudulla ja tarvittaessa tulen kouluttamaan kauemmaksikin!

LUENNOT

Tiedot seksuaalikasvatusta käsittelevistä luennoista löydät sivulta Ryhmät ja luennot ja parhaillaan myynnissä olevat tapahtumat Viekun verkkokaupasta.